Վարդավառը նշեցինք, վրանում գիշերեցինք, համով հոտով քեֆ արեցինք. Ըստարվա վրթիվերն էլ ըսըհե

Վարդավառը նշեցինք, վրանում գիշերեցինք, համով հոտով քեֆ արեցինք. Ըստարվա վրթիվերն էլ ըսըհե

Оставьте комментарий