Թե՛ երկաթգիծը և թե՛ ավտոմոբիլային ճանապարհները լինելու են մեր իրավազորության ներքո.

Թե՛ երկաթգիծը և թե՛ ավտոմոբիլային ճանապարհները լինելու են մեր իրավազորության ներքո.

Оставьте комментарий